О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 41, 2014

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Gorchev N., Petrov D.

Measurement of scalar quantities by limiting procedure (Метод границь для вимірювання скалярних виразів)

 

Галібіна Н.А.

Розв’язування професійно спрямованих задач із використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання математики майбутніх інженерів-будівельників

 

Кадубовський О.А., Чиркова Н.О.

До питання про вивчення метричних задач теорії прямих і площин в афінних координатах

 

Кадубовський О.А., Алдошина А.В.

До питання про класифікацію прямих простору в курсі аналітичної геометрії

 

Реутова І.М.

Інтенсифікація навчальної діяльності студентів під час практичних занять з теорії ймовірностей та математичної статистики засобами інформаційно-комунікаційних технологій

 

Ткач Ю.М.

Окремі аспекти інтеграції математики, інформаційно-комунікаційних технологій та фахових дисциплін

 

Улитин Г.М.

Приведение линейных дифференциальных уравнений и систем с переменными коэффициентами к известным уравнениям и системам

 

Чумак О.О.

Перевірка ефективності формування вміння математичного моделювання під час навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів

 

 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

 

Бобилєв Д.Є.

Роль курсу «Функціональний аналіз» у підготовці майбутнього вчителя математики

 

Семенець С.П.

Теорія задач розвивального навчання методики математики

 

 

 

МЕТОДИЧНА НАУКА – ВЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ

 

Subbotin I., Bilotskii N.

Triangular fuzzy logic model for learning assessment (Трикутна модель нечіткої логіки для оцінки успішності)

 

Subbotin I., Voskoglou M.

Language, mathematics and critical thinking: the cross influence and cross enrichment (Мова, математика і критичне мислення: взаємний вплив та взаємне збагачення)

 

Батовский С.Е., Стеганцева П.Г.

О методических приемах решения задач на восстановление фігур

 

Бородкина К.С.

Различные подходы к понятию «информация»

 

Гончарова І.В., Пустова Ю.В.

Про спеціальні методи евристичного навчання на евристичних факультативах з математики

 

Коваленко Н.В., Ануфриенко Р.А.

Методика обучения элективному курсу «Основы криптографии» для учащихся лицеев с использованием кодирования

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru