О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 38, 2012

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Нічуговська Л.І.

Професійна мобільність студентів технічних ВНЗ як фактор підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців

 

Працьовитий М.В., Шевченко С.М.

Узгодження змісту державних стандартів та особистісного саморозвитку як одна з умов формування аналітичного мислення студентів

 

Березюк Т.П.

Формування та розвиток математичних компетенцій студента ВНЗ економічного профілю

 

Щетиніна О.К.

Проблеми викладання математики при підготовці майбутніх фахівців в області економіки і торгівлі

 

Евсеева Е.Г., Габриель Л.А.

Организация учебной деятельности по решению профессионально направленных задач теории вероятностей в системе деятельностного обучения

 

Власенко К.В

Методика застосування математичного апарату майбутніми інженерами під час навчання теорії випадкових процесів

 

Лосєва Н.М., Ніколаєва О.А.

Прикладна спрямованість навчання аналітичної геометрії як основа формування професійної компетентності викладача математики

 

Горр Г.В.

Об одном подходе в применении теоремы Пуансо кинематического истолкования движения тела с неподвижной точкой

 

Губар Д.Є.

Розробка інформаційного інтерактивного порталу «Аналітична геометрія» для навчання студентів-математиків

 

Сулім Т.П.

Методичні вимоги до організації евристичного навчання аналітичної геометрії і лінійної алгебри студентів фізичних спеціальностей

 

Кондратьєва О.М.

Реалізація контекстного навчання вищої математики за допомогою діалогової проблемної лекції

 

Тымко Ю.Г.

Использование эвристико-дидактических конструкций в курсе методики обучения математике

 

Селякова Л.І., Якушева Є.А.

Управління самостійною роботою студентів хімічного факультету на прикладі теми «Елементи математичного аналізу»

 

Ткач Ю.М.

Порівняльний аналіз понятійних конструктів «педагогічна технологія» та «технологія навчання»

 

Требик О.С.

Термінологічний та історичний аспекти проблеми трактування терміну «форми навчання»

 

Семенець С.П.

Методика вивчення теорем у розвивальній математичній освіті

 

Кадубовський О.А., Ірза В.І.

Ознаки та обернені теореми прямокутного трикутника

 

Колева К.Б.

Модель решения логических задач типа n-арного отношения в случае, когда n≥3 при помощи штрихованной сетки

 

Скафа О.І., Прач В.С.

Використання інформаційно-комуні-каційних технологій як засобу управління евристичною діяльністю учнів гуманітарного профілю

 

Ротаньова Н.Ю.

Програма евристичного саморозвитку учнів 5 класів з математики

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru