О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 37, 2012

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Євсеєва О.Г.

Проектування методичної системи навчання математики студентів технічного університету на засадах діяльнісного підходу

 

Ковальчук М.Б., Хом'юк І.В.

Деякі аспекти евристичної розумової діяльності студентів

 

Непомняща Т.В.

Підвищення рівня мотивації майбутніх інженерів до вивчення математичних дисциплін

 

Орлова Н.Д., Попова Л.К.

Об интенсификации процесса обучения высшей математике

 

Власенко К.В., Реутова І.М.

Методика створення мультимедійного супроводу лекцій з вищої математики для студентів технічних ВНЗ

 

Ємченко О.А.

Ефективність використання електронного навчального курсу під час вивчення вищої математики

 

Коваленко Н.В., Бичкова Т.В.

Прийоми управління роботою студентів за курсом "Диференціальна геометрія" у системі дистанційного навчання

 

Горда І.М.

Оцінка якості діяльності викладачів математики ВНЗ аграрного профілю в умовах здійснення управлінського кафедрального моніторингу

 

Антонець А.В.

Дослідницька робота як фактор формування прогностичних умінь менеджерів аграріїв

 

Босовський М.В., Бочко О.П.

Навченість та компетентність студентів у контексті математичної підготовки

 

Семенець С.П.

Методика формування математичних понять (розвивальний підхід)

 

Гончарова І.В.

Вивчення методики формування математичних понять методом case-study

 

Скафа О.І., Тимошенко О.В.

Психолого-педагогічні передумови управління дослідницькою діяльністю студентів-біологів у курсі математики

 

Subbotin I., Bilotskii N.N.

Fuzzy logic application to assessment of results of iterative learning (Применение нечеткой логики к оценке результатов процесса итерационного обучения)

 

Кірман В.К.

Конструктивний підхід до формування поняття дійсного числа

 

Voskoglou М.

Some comments on teaching the decimal representations of real numbers at school

 

Сердюк З.О.

Особливості вивчення теми "Паралелепіпед" у класах суспільно-гуманітарного напряму

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru