О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 36, 2011

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Блинов А.О., Буркина Н.В.

Разработка модели партнерства в обучении

 

Швець В.О., Благодир Л.А.

Превентивна діяльність вчителя математики: зміст і структура

 

Бараболя М.М.

Особливості професійних компетенцій вчителя математики у плануванні самоосвіти

 

Тарасенкова Н.А., Боркач Є.І.

Побудова зорового ряду під час розв’язування задач як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя математики

 

Грохольська А.В., Панченко Л.Л., Яценко С.Є., Горбач І.М.

Курс методики навчання математики в старшій та вищій школах – основа до формування інтегрованих знань студентів за фахом

 

Ткач Ю.М.

Проблеми адаптації студентів-першокурсників економічних факультетів університетів

 

Новожилова О.Г., Скрипник Т.М.

Про розвиток мотивації до вивчення математичних курсів у студентів-економістів

 

Гончаренко Я.В.

Економіко-математичні методи та моделі в системі підготовки студентів економічних спеціальностей

 

Гірна О.Й.

Структуризація змістового наповнення курсу оптимізаційного моделювання для економістів

 

Євсеєва О.Г.

Побудова універсального тематичного компонента предметної моделі студента з математичних дисциплін у технічному університеті

 

Власенко К.В., Реутова І.М.

Застосування евристичних прийомів у ході лекційних занять з вищої математики для студентів ВТНЗ

 

Сулім Т.П.

Психолого-педагогічні передумови формування прийомів евристичної діяльності студентів фізико-технічних спеціальностей

 

Павліна О.В., Малкова Н.С.

Проектування навчально-методичних комплексів для підтримки евристичного навчання математики

 

Амброзяк О.В.

Моделювання евристичної діяльності у процесі формування геометричних понять

 

Прач В.С.

Поєднання логіки та евристики у навчанні учнів гуманітарних класів

 

Ротаньова Н.Ю.

Самоосвітня діяльність учнів як результат формування евристичних прийомів: теоретичний аспект

 

Subbotin I., Mossovar-Rahmani F., Bilotskii N.

Fuzzy logic and the concept of the zone of proximate development (Нечеткая логика и понятие зоны ближайшего развития)

 

Подковалихина Е.А., Величко И.Г.

Применение преобразования Фурье к функциям, заданным на отрезке

 

Ткаченко І.Г., Величко О.В., Біла Н.В.

Визначення гіперболічних функцій системою функціональних рівнянь

 

Губар Д.Є.

Методика створення і застосування динамічних слайд-лекцій з аналітичної геометрії

 

Швець Л.В.

Теоретичні засади побудови зображень просторових фігур у шкільному курсі стереометрії

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru