О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 35, 2011

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Швець В.О., Скафа О.І.

Професор З.І.Слєпкань: людина, педагог, учений

 

Бевз В.Г., Калідуб Н.М.

Ідеї розвивального навчання математики у творчій спадщині З.І.Слєпкань

 

Krasnodębski M.

Основы метафизики в математических взглядах Платона

 

Крилова Т.В., Гулєша О.М., Орлова О.Ю.

Дидактичні засади фундаменталізації математичної освіти студентів нематематичних спеціальностей університетів

 

Євсеєва О.Г.

Використання знань як засобів навчання математики на засадах діяльнісного підходу

 

Непомняща Т.В.

Професійно орієнтовані задачі як головний чинник формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця в освітньо-виховному просторі ВТНЗ

 

Ровенська О.Г.

Проблемний підхід у викладанні вищої математики для інженерних спеціальностей

 

Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В.

Деякі проблеми навчання математичної статистики студентів математичних спеціальностей педагогічних університеті

 

Дмитрієнко О.О.

Особливості побудови курсу математичного аналізу в університетах різних країн

 

Білоцький М.М., Шатило М.А.

Поняття похідної за напрямом функції однієї дійсної змінної та основні теореми диференціального числення

 

Кривовяз О.І.

Формування розуміння суті інструментарію похідних при дослідженні функцій

 

Махомета Т.М.

Історія розвитку вчення про лінії та поверхні в курсі аналітичної геометрії

 

Коломієць О.М., Демченко О.Г.

Геометричне місце точок, рівновіддалених від параболи і прямої

 

Овсієнко Ю.І.

Диференціація під час організації самостійної роботи студентів в процесі формування практичних вмінь і навичок з вищої математики

 

Ткач Ю.М.

Професійна спрямованість навчання вищої математики у системі економічної освіти

 

Мехед Д.Б.

Організація корекційної роботи в процесі навчання студентів економічних спеціальностей теорії ймовірності й математичної статистики

 

Євтушенко Н.В.

Cкладові культури вчителя математики

 

Грамбовська Л.В.

Застосування ІКТ у процесі навчання геометрії як один із напрямів підвищення педмайстерності вчителів математики

 

Stankous N.

Challenges of Examinations for Mathematics Teachers in California (Трудности при сдаче лицензионных экзаменов учителей математики в Калифорнии)

 

Тарасенкова Н.А.

Організація усного розв’язування геометричних задач

 

Богатирьова І.М.

Технологія побудови індивідуальних освітніх траєкторій при навчанні геометрії

 

Скрипченко Ю.А.

Метод математичної індукції в геометрії

 

Овезов А.

Усиление прикладной направленности обучения математике посредством формирования приемов рациональных рассуждений

 

Шумигай С.М.

Історія науки на уроках алгебри в основній школі

 

Благодир Л.А.

Помилки учнів у навчанні алгебри: практичний аспект

 

Філімонова М.О.

Навчання учнів 5-6 класів елементам математичного моделювання

 

Гончарова І.В., Бірюкова О.С.

Активізація роботи математичного гуртка евристичного спрямування за допомогою інтерактивних методів навчання

 

Сердюк З.О.

Специфіка вивчення математичних фактів у класах суспільно-гуманітарного напрям

 

Прач В.С.

Організація проектної діяльності учнів класів гуманітарного напряму

 

Воробйова К.Д.

Принципи побудови стохастичної змістовно-методичної лінії в старших класах соціально-гуманітарного напряму

 

Швець В.О., Кліндухова В.М.

Наближені обчислення під час вивчення фізики у 7 класі

 

Васильєва Д.В.

Уроки математики в 5-6 класах з використанням НІТН

 

Павліна О.В., Павлова С.Б.

Прийоми використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у навчанні теми «Похідна та її застосування»

 

Хара О.М.

Діагностика знань і вмінь абітурієнтів в дистанційному курсі з математики

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru