О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 34, 2010

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Власенко К.В., Ісікова Л.А.

Формування цілепокладання під час навчання вищої математики майбутніх інженерів-машинобудівників

 

Пуханова Л.С.

Наукові підходи до вирішення проблеми вдосконалення організації контролю навчання

 

Євсеєва О.Г.

Вхідний контроль у технічному ВНЗ як засіб оцінювання рівня сформованості математич­них умінь

 

Пахолко С.А.

До побудови окремої робочої програми з вищої математики для студентів технічних спеціальностей скороченого терміну навчання

 

Горр Г.В., Щетинина Е.К.

Компьютерная визуализация геометрических объектов в преподавании геометрии и механики

 

Тимошенко Е.В.

Роль курса высшей математики в формировании будущего биолога-исследователя

 

Тутова О.В., Зиза О.В.

Деякі прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів біологічного факультету у курсі вищої математики

 

Корнещук В.В., Шинкаренко В.М.

Застосування професійно орієнтованих імовір­нісних задач у підготовці студентів економічних спеціальностей

 

Скафа О.І., Полякова Н.М., Абраменкова Ю.В.

Інформаційно-аналітична діяльність у системі професійно орієнтованого навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості

 

Яценко С.Є., Марценюк О.М.

Виникнення та становлення поняття пізнавальної самостійності як психолого-педагогічної проблеми

 

Ковальчук М.Б., Коломієць А.А.

Узагальнення та ситематизація як психолого-педагогічна проблема

 

Філімонова М.О., Швець В.О.

Математичне моделювання в курсі математики основної школи: зміст і вимоги до підготовки учнів

 

Кугай Н.В.

Функції задач на доведення у шкільному курсі математики

 

Бевз В.Г.

Метод координат і його вивчення в школі

 

Швець Л.В.

Проекційні методи побудови зображень у педагогічному процесі: історичний аспект

 

Акуленко І.А.

До проблеми навчання математики учнів-гуманітаріїв на основі урахування їхніх індивідуальних і типових особливостей

 

Зіненко І.М.

Упровадження компетентнісного підходу до навчання алгебри та початків аналізу учнів гуманітарного ліцею: результати педагогічного експерименту

 

Лук’янова С.М.

Економічні задачі в курсі математики суспільно-гуманітарних гімназій

 

Ткач Ю.М.

Модель діяльності суб’єктів процесу навчання математики в класах економічного профілю

 

Кліндухова В.М.

Про наближені обчислення та дивергентне мислення (на прикладі вивчення курсу алгебри 7 класу)

 

Борисенко М.Ю.

Організація самостійної роботи учнів п’ятих класів на уроках математики

 

Деканов С.Я.

Методика навчання теми «невизначений інтеграл» майбутніх учителів математики з використанням СКМ Maxima

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru