О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 33, 2009

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Дзундза А.І., Чудіна К.Ю.
Особистісний підхід в організації математичного навчання майбутніх будівельників

Корнещук В.В.
Формування поняттєвого апарату в процесі математичної підготовки студентів у ВНЗ

Бубнова М.Ю.
Готовність майбутніх учителів математики до професійної діяльності

Галайко Ю.А.
Система контролю результатів навчання математичних дисциплін студентів ВНЗ

Євсеєва О.Г., Прокопенко Н.А.
Операційна компонента предметної моделі студента технічного університету з векторної алгебри

Власенко К.В., Степанов А.І.
Робочий зошит з вищої математики для майбутнього інженера

Тимошенко Е.В.
Приемы формирования мотивации у студентов-биологов в курсе высшей математики

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б.
Застосування сучасних математичних моделей педагогічного тестування у формуванні та аналізі тестових завдань комплекту «Вища математика»

Гетьман М.А., Гетьман І.А.
Використання систем комп'ютерної алгебри для розв’язування математичних завдань

Тутова О.В.
Технологія впровадження курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики» в систему підготовки майбутніх учителів математики

Брусило З.О.
Розвиток у майбутніх викладачів математики умінь розв'язування рівнянь і нерівностей функціональним методом.

Шумигай С.М.
Розвиток пізнавального інтересу учнів.

Коваленко Д.В.
Методика навчання математики в 5-6 класах: стан проблеми

Коваленко Н.В., Докиенко Л.И.
Психолого-педагогические основы дистанционного обучения стереометрии

Гончарова И.В., Божедарная Т.А.
Управление эвристической деятельностью учащихся на факультативных занятиях по математике средствами эвристико-дидактических конструкций

Гуртовий Ю.В., Лутченко Л.І.,
Яременко Ю.В.

Використання знаково-символічних засобів при побудові графіків функцій виду

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru