О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 31, 2009

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Нічуговська Л.І.
Стратегія і менеджмент математичної освіти в професійній підготовці майбутніх економістів у ВНЗ

Гончаренко Я.В.
Математичні основи імітаційного моделювання в системі підготовки викладачів математики та економіко-математичних дисциплін

Власенко К.В.
Категорії дидактичних засобів формування моти¬вації інтенсивної навчальної діяльності студентів інженерно-машинобудівних спеціальностей

Требенко Д.Я.
Проблема розробки науково-методичних та теоретичних засад методики та самої методики навчання вищої алгебри як актуальна проблема якісної підготовки майбутнього вчителя математики

Євсеєва О.Г.
Операційна компонента предметної моделі сту¬дента технічного університету з лінійної алгебри

Креш Л.Л., Працьовитий М.В.
Векторна алгебра – основа сучасної матема-тичної освіти вчителя математики

Улитин Г.М., Мироненко Л.П.
Использование свойств симметрии кривых второго порядка для вывода их канонических уравнений

Коваленко Н.В., Кононов М.А.
Технологія проектування дистанційного курсу з диференціальної геометрії

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б.
Про розвиток та досвід експлуатації комплекту дистанційної освіти «Вища математика»

Пудова С.С.
Основні чинники підвищення якості знань студентів-медиків при вивченні тем з теорії ймовірності та математичної статистики у курсі біофізики

Дзундза А.І., Цапова С.Г.
Особистісний підхід до систематизації навчальних задач

Москаленко Л.Ф.
Об одном из подходов к конструированию и использованию в учебном процессе системы упражнений по высшей математике

Гирлин С.К., Алимасова Д.П., Кузнецов И.В.
Репрезентативное решение линейного интеграль¬ного уравнения вольтерровского вида с заданными функциями в пределах интеграла

Кучерява О.Ю.
Форми та види позааудиторної роботи з математики в педагогічному університеті

Дрозденко О.Л.
Реалізація принципів фундаментальності та професійної спрямованості курсу вищої математики в професійному коледжі

Яценко С.Є., Грамбовська Л.В.
Особливості особистісно орієнтованого навчання

Павлова Е.А.
Трансформация целей математического образования (исторический опыт)

Акуленко И.А.
Роль элементов историзма в формировании математического опыта учащихся

Варущик Н.П.
Забезпечення рівневої диференціації як складової евристичного навчання математики у фізико-математичних класах ліцеїв

Буковська О.І.
Самостійна навчальна діяльність старшокласників з використанням комп'ютерно орієнтованих засобів навчання при поглибленому вивченні геометрії

Ачкан В.В.
Оцінювання завдань державної підсумкової атестації з математики зі змістової лінії рівнянь та нерівностей у контексті впровадження компетентнісного підходу до навчання

Тончева Н.Х.
Установление пропедевтических элементов в начальное и дошкольное обучение, выявленные потребностями средней школы

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru