О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 29, 2008

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Nichugovskaia L.
Review of handbook “Higher mathematics” (Огляд-презентація навчального посібника “Вища математика”)

Білоцький М.М., Субботін І.Я., Баришовець П.П.
Про означення похідної за напрямом у курсі математичного аналізу

Богатирьова І.М.
Застосування проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах

Браславская Н.Б., Прохорова А.В.
Операция предельного перехода и ее роль в развитии интеллекта студентов технических вузов

Воловик О.П.
Особливості підготовчого етапу до прак­тичних занять на першому курсі з прмз

Годованюк Т.Л.
Історія математики у науково-дослідницькій діяльності студентів

Демченко О.Г.
Деякі геометричні місця точок, пов’язані з поняттям відстані від точки до множини

Дрибан В.М.
Формирование научного мировоззрения студентов на вводной лекции по высшей математике

Дрозд В.Л.
Гендерные различия в усвоении математики: реальность или иллюзия?

Куделіна О.В.
Математична освіта студентів у світлі впровадження компетентнісного підходу

Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П., Гроза В.А.
Пропедевтика вивчення теорії графів шляхом розв’язування евристичних задач

Лосєва Н.М.
Активні методи навчання в курсі аналітичної геометрії

Михалін Г.О., Надточій С.Л.
Структурно-логічні схеми взаємозв’язків між поняттями, що розкривають сутність інди­відуального підходу у навчанні

Полякова Н.М.
Підвищення ефективності викладання математики і інформатики як результат поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання

Скафа О.І.
Проектування інноваційної освітньої діяльності вищого навчального закладу: з досвіду роботи ДонНУ

Тимко Ю.Г.
Використання прийомів педагогічної техніки при конструюванні уроку математики

Цапова С.Г.
Формування культури економіко-математичного моделювання учнів в різних видах навчально-виховної діяльності

Цыбулько В.А.
Интерактивная математика на Mathworlds.net

Чашечникова О.С.
Вияв когнітивного стилю учня в процесі навчання математики

Шевельова О.Б.
Планування теоретичної і практичної підготовки студентів наближеним обчисленням

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru