О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 27, 2007

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Subbotin I., Bilotskii N., Hill M.
Mathematics teachers’ development in California (USA): California subject examinations for teachers (Совершенствование учителей математики в Калифорнии (США): экзамен по предмету для учителей в Калифорнии)

Глузман Н.А.
Элементы доказательств в курсе начальной математики

Гончарова І.В.
Психолого-педагогічні передумови формування евристичних умінь учнів основної школи на факультативах з математики

Горда І.М., Швець В.О.
Моніторинг якості математичної освіти студентів ВНЗ аграрного профілю як проблема дослідження

Гриб’юк О.О.
Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю

Грищенко В.О.
Аксіоматичні засади структуризації змісту навчання мате­матики в контексті педагогічної дійсності

Дзундза А.І., Цапов В.О.
До проблеми організації науково-дослідної діяльності учнів у сучасній школі

Евсеева Е.Г., Савин А.И.
Семантический конспект по теории множеств

Задорожня Т.М.
Стохастика і фінансово-економічна освіта

Иванов И.Ст.
Дефиниция как средство нахождения клетки оператора математических задач

Клочко В.І., Ковальчук М.Б.
Оцінювання рівня розвитку студентів з метою формування прийомів узагальнення і систематизації знань і вмінь

Красницький М.П., Малишко О.О.
Діагностика критеріїв рівневої диференціації на уроках стерео­метрії в класах фізико-математичного профілю

Лещенко С.В.
Організація групового навчання математики студентів вищих аграрних закладів освіти

Лиходєєва Г.В.
Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі

Ліпінська А.В.
Пропедевтика елементів стохастики в 6-7 класах

Максимова Т.С.
Активізація евристичної діяльності майбутніх інженерів під час застосування систем евристично-орієнтованих задач на відновлення

Одарченко Н.І.
Модульні технології навчання як напрямок у досягненні відповідної якості вищої освіти

Параскевич С.П.
Графічні задачі як засіб дидактичної інтеграції математики і фізики

Полякова Н.М.
Професійно-орієнтоване навчання математики – необхідна реальність підготовки молодших спеціалістів

Симкина И.М.
Построение целей обучения высшей математике младших специалистов электротехнического профиля

Сухіна Л.А.
Роль системи вправ у формуванні обчислювальної культури учнів

Тутова О.В.
Методичні вимоги до організації процесу навчання математики на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій

Хорольская Е.В.
Формирование профессионально-ориентированной деятельности студентов-биологов при изучении математических дисциплин

Цапова С.Г.
Застосування методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Чашечникова О.С.
Організаційно-діяльнісний блок системи розвитку творчого мислення

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru