О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 23, 2005

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Бевз В.Г.
Аналіз деяких курсів історії математики

Білоцький М.М., Субботін І.Я., Хілл М.
Властивості функцій однієї змінної, що визначаються групою рухів числової прямої

Білянін Г.І.
Цілепокладання та планування навчаль­ної діяльності студентів колежду під час вивченя математики

Власенко К.В.
Використання ППЗ GRAN2 та DERIVE під час лабораторних занять з вищої математики для студентів інженерно-економічних спеціальностей

Галайко Ю.А.
Психолого-педагогічні передумови нав­чання математичним дисциплінам сту­дентів менеджерських спеціальностей ВНЗ

Гончарова И.В.
О сущности и приемах развития интуиции в процессе математического познания

Ігнатова Н.В.
Проблеми та шляхи розвитку дистан­ційного навчання математики

Матяш О.І., Гусак Л.П.
Місце і роль мотивів вивчення вищої математики при особистісно орієнто­ваному навчанні на економічних спе­ціальностях ВНЗ

Новицька Л.І., Миронюк  М.В.
Ігрові форми навчання в процесі форму­вання вмінь розв’язувати прикладні задачі під час вивчення математики

Параскевич С.П.
Графічні засоби навчання: електронний варіант

Селякова Н.И., Гридасова И.В.
Эвристический поход к изучению темы „Функции. Графики”

Скафа Е.И.
Организация педагогического эксперимента в области методики обучения математике: сущность и основные этапы проведения

Слєпкань З.І.
Болонський процес – європейська інтеграція систем вищої освіти

Триус Ю.В., Бакланова М.Л.
Проблеми і перспективи вищої математичної освіти

Тымко Ю.Г.
Использование приемов обобщения и аналогии на практических занятиях по методике преподавания математики

Чашечникова О.С.
Організація самостійної діяльності учнів у процесі актуалізації знань і вмінь з математики

Черкасов Н.Д., Емченко Е.А.
Активный метод обучения техническому творчеству

Шенгерій Л.М.
Інтенсифікація навчання дисципліни „Математичне програмування”

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru