О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 22, 2004

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Braverman A., Samovol P., Applebaum M.
Positive impressing of a school research problem (положительный импрессинг математической задачи)

Subbotin I.Y., Badkoobehi H., Bilotskii, N.N.
Application of fuzzy logic to learning assessment (применение нечеткой логики к анализу оценивания знаний студентов)

Бевз В.Г.
Використання історичного матеріалу у навчанні елементарної математики майбутніх учителів

Босовський М.В.
Граничний перехід в геометричних задачах

Гончарова И.В., Кокотов О.Л.
Индивидуальный подход к развитию творческой личности школьника через систему коррекционных эвристических упражнений

Гроза В.А., Ліщинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П.
Розширення уявлень студентів про число шляхом вивчення кватерніонів

Иванов И., Николов Й., Петрова Р., Божидарова М., Първулов С., Трайчев Т., Тонева Н., Стефанов С.
Видеозанятия по математике – средство формирования профессиональных учений студентов

Клочко В.І.
Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій

Крилова Т.В., Тіхонцова Н.I., Орлова О.Ю.
Активізація процесу навчання математики студентів вищих закладів освіти

Мазнев А.В.
Синергетический аспект педагогической деятельности в ВУЗе

Межейнікова Л.С.
Про визначення поняття активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання

Наконечна Л.Й.
Особистісно орієнтоване навчання в контексті окремого уроку

Наконечна Т.В.
Деякі аспекти інженерної освіти у сучасному інформаційному суспільстві

Панченко Л.Л.
Навчання студентів математичному моделюванню у візівських курсах геометрії

Прус А.В.
Вибрані питання прикладної спрямо­ваності шкільного курсу стереометрії

Пуханова Л.С.
Застосування елементів інформаційних технологій як засіб інтенсифікації навчального процесу

Скафа О.І.
Концепція формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі навчання математики

Славка К., Димчо К.
Специальность „Математика и информатика” в контексте государственного стандарта

Сморжевський Ю.Л.
Узагальнення і конкретизація як прийоми евристичної діяльності та їх диференційоване формування в учнів на уроках стереометрії

Тарасенкова Н.А., Несторенко А.М.
Прийом порівняння і розвиток пізнавальної самостійності майбутніх абітурієнтів при вивченні математики

Тымко Ю.Г.
Система педагогических умений учителя в эвристическом обучении математике

Улитин Г.М., Гончаров А.Н.
О суммировании числовых рядов в курсе высшей математики

Чашечникова О.С.
Система компонентів творчого мислення, що можуть діагностуватися в процесі навчання математики

Черних Л.В.
Диференційований підхід до навчання учнів математики на основі їх персональних когнітивних стилів

Швець О.В.
О.М.Астряб – засновник методичної школи в Україні

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru