О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 21, 2004

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Samovol P., Applebaum M.
Mathematics mistakes of students: Training potential (Математичні помилки учнів як один з педагогічних інструментів)

Власенко К.В.
Формування загальних прийомів евристичної діяльності в навчанні геометрії

Галайко Ю.А.
Формування управлінського мислення при навчанні математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей ВНЗ

Дзундза А.І.
Роль і місце математичної культури у соціоекономічній культурі майбутніх фахівців

Кондратьєва О.М.
Деякі прийоми організації корекції знань студентів

Куцевол О.С.
Психолого-педагогічні основи комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математичних дисциплін студентів економічних спеціальностей

Лосєва Н.М.
Інтеграція навчальних знань як спосіб самореалізації у навчальному процесі викладача і студента

Максимова Т.С.
Використання ППЗ GRAN 1 в процесі формування професійно-евристичної діяльності студентів технічних вузів

Межейнікова Л.С.
Математичні задачі на сімейний бюджет в основній школі

Михалін Г.О.
Формування основ педагогічної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу

Нічуговська Л.І.
Білінгвістична модель навчання математичним дисциплінам англійською мовою для студентів з фахового спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Новицька Л.І., Матяш О.І.
Формування умінь студентів розв'язувати прикладні задачі з використанням диференціального числення

Попов В.М.
Графи, як засіб розв'язування систем лінійних рівнянь на факультативних заняттях

Прус А.В.
Тема "Куля" в контексті прикладної спрямованності шкільного курсу стереометрії

Пуханова Л.С.
Особливості організації практичних занять з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів економічних спеціальностей

Скафа Е.И.
Исследование дидактического эффекта применения эвристико-дидактических конструкций в обучении математике

Скрипченко Ю.А.
Зміст аналітичних методів пошуку розв'язання планіметричних задач

Тымко Ю.Г.
Конструирование деятельности учителя как организатора исследовательской деятельности учащихся

Фомкіна О.Г.
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу "Теорія ймовірностей"

Цапов В.А., Цапова С.Г.
Социально-экономическая направленность обучения в системе экономического воспитания

Чашечнікова О.С.
Тести: можливості подолання протиріччя між вимогою об'єктивності оцінки знань учнів та необхідністю врахування їх індивідуальних особливостей

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru