О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 20, 2003

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Нічуговська Л.І.
Формування професійної компетентності в системі математичної підготовки студентів економічного профілю

Дзундза А.І.
Економіко-математичне моделювання як ефективний засіб формування мислення майбутнього фахівця

Тю Н.С.
Об использовании прикладных задач при изложении курса высшей математики студентам экономических специальностей

Пуханова Л.С.
Особливості організації процесу вивчення теоретичного матеріалу з теорії ймовірностей та математичної статистики зі студентами економіко-управлінських спеціальностей

Галайко Ю.А.
Дидактичні вимоги до змісту математичної підготовки студентів ВНЗ із фахового спрямування “Менеджмент”

Лосєва Н.М.
Умови самореалізації суб’єктів навчального процесу у вищій школі: досвід застосування діагностичного підходу

Михалін Г.О.
Формування елементів психологічної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу

Бевз В.Г.
Засоби навчання історії математики

Максимова Т.С.
Евристична складова формування майбутнього інженера

Гроза В.А., Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П.
Формування у студентів уявлення про оператор під час викладання теми “комплексні числа”

Biryukov P., Samovol P.
The gap between teaching theory and practice: analysis of viewpoints of mathematics teachers. (Розрив між педагогічною теорією та практикою: аналіз точки зору на викладання математики)

Швець В.О., Прус А.В.
Дискурсивні висновки щодо прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії на основі генезесу вказаного поняття

Ткач Ю.М.
Психолого-педагогічні особливості формування вмінь та навичок учнів розв’язування задачі економічного змісту

Ковальчук М.Б.
Використання педагогічних програмних засобів при формуванні понять планіметрії

Скафа Е.И.
Формирование приемов эвристической деятельности через использование эвристико-дидактических конструкций

Лук’янова С.М.
Методи навчання учнів розв’язуванню текстових задач арифметичними способами в умовах особистісно орієнтованого навчання

Шоферовська Л.С.
Задачі про податки в курсі математики основної школи

Реутова І.М.
Деякі прийоми залучення учнів до самостійної роботи

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru