О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 19, 2003

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Слєпкань З.І.
Проблеми особистісно орієнтованої математичної освіти учнів середньої школи

Скафа Е.И.
Информационные технологии обучения и их роль в формировании эвристической деятельности учащихся

Власенко К.В.
Методика формування евристичного прийому “виве-дення наслідків” в процесі навчання геометрії

Лосєва Н.М.
Евристична компонента у педагогічній діяльності викладачів вищого навчального закладу

Кирилаш А.Р.
Системный подход к организации самообразования и самосовершенствования педагога

Лебедева И.А.
Личностно-развивающий подход к организации курсов повышения квалификации учителей математики

Дрибан В.М., Пеніна Г.Г.
Висвітлення деяких методологічних питань математичного моделювання – важливий елемент формування наукового світогляду студентів

Нічуговська Л.І.
Особливості організації та управління інтеграційним про-цесом викладання математичних та професійно-орієнтованих дисциплін

Клочко В.І., Бондаренко З.В.
Розвиток творчого мислення студентів на практичних заняттях з дисципліни “Диференціальні рівняння” у вищому технічному закладі

Галайко Ю.А.
Особливості реалізації професійної спрямованості в курсі “Математика для менеджерів”

Параскевич С.П.
Комплексне завдання з алгебри та початків аналізу як ефективна форма самостійної роботи студентів

Товстолис А.В.
Применение комплексного анализа при изучении степенной функции

Литвиненко Г.М., Федченко Л.Я.
Письмові контрольні роботи на матричній основі

Кузнецова Е.П.
Учебно-методическое обеспечение по алгебре и началам анализа: его модификация в контексте разноуровневого обучения

Ананченко К.О.
Модульная технология итогового повторения те-мы "Уравнения и неравенства с модулями"

Нак М.М.
Використання нестандартних методів та способів при розв’язуванні алгебраїчних задач

Вагіна Н.С.
Навчальна практика учнів з математики у загальній структурі навчально-виховного процесу

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru