О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 18, 2002

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Бевз В.Г.
Що таке математика?

Швець В.О.
Задачі-теореми як елементи базового змісту шкільного курсу математики

Чашечникова О.С.
Проблема взаємопов’язаності процесів формування і розвитку творчих здібностей старшокласників і майбутніх вчителів математики

Лосєва Н.М.
Розвиток самоосвітніх умінь як конструктивний компо-нент педагогічної діяльності

Скафа Е.И.
Разновидности эвристик и их классификация в дидакти-ческих целях

Власенко К.В.
Методика управління евристичною діяльністю учнів на уроках геометрії під час формування геометричних понять

Товстолис А.В.
О технике введения определений математических понятий

Хаджинов В.И.
Об одном подходе к формированию основных понятий теории вероятностей

Дрибан В.М., Пенина Г.Г.
Философский потенциал аналитической геометрии и его использование для формирования научного мировоззрения студентов

Клочко В.І., Бондаренко З.В.
Міжпредметні зв’язки під час вивчення курсу “Диференціальні рівняння”

Кобко Л.М., Вінниченко Є.Ф.
Застосування методу координат до розв’язування задач на знаходження геометричних місць точок

Нічуговська Л.І.
Система контролю знань в процесі вивчення математичного моделювання

Білянін Г.І.
Організація контролю результатів навчання математики в фінансово-економічних коледжах

Красножон О.Б.
Персональний комп’ютер як засіб самоконтролю при вивченні розділу “Квадратичні форми в евклідовому просторі

Максимова Т.С.
Формування прийомів евристичної діяльності студентів при вивченні теми: “Границя функції” з використанням навчальної програми Limit

Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П.
Використання фізичних і електротехнічних задач для закріплення знань з теми “Комплексні числа” при викладанні математичних дисциплін у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru