О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 17, 2002

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


ЧАШЕЧНИКОВА О.С.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

СКАФА Е.И., ЖУКОВА И.В.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Voskoglou Michael G.
Rediscovery In Mathematics: A Measurement Model (Переоткрытие в математике: модель измерения)

Музиченко С.В.
Конструктивні задачі як засіб діагностики високого рівня математичних знань

Samovol P., Applebaum M.
Сhoolchildren training in the classical methods of demonstrative reasoning as an effective way of developing their mathematical thinking. Subject: «The Dirichlet principle». (Обучение школьников классическим способам доказательных рассуждений как эффективный метод развития математического мышления личности. Тема: «Принцип Дирихле» (Опыт индивидуально-групповой работы)

Лосєва Н.М.
Виховання прагнення до саморозвитку учнів засобами стереометрії

Власенко К.В.
Деякі аспекти методики організації і управління евристичною діяльністю учнів на уроках геометрії

Малихіна Л.І.
Методика управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю учнів при вивченні теоретичного матеріалу

ТОМАЩУК О.П.,
ЛЕЩИНСЬКИЙ О.Л. ПОНЯТТЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ, НЕПЕРЕРВНОЇ І РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Мацюк В.В.
Підготовка майбутнього вчителя до проведення контролю результатів навчальних досягнень учнів

Вагіна Н.С.
Графічне планування як засіб внутрішкільного контролю за викладанням математики

Ретунська В.В.
Розвиток семіотичної функції учнів як одна з умов підвищення ефективності групової навчальної діяльності учнів на уроках математики

Фомкіна О.Г., Шурдук А.І.
До питання прикладної спрямованості математичної підготовки студентів

Новожилова Е.Г
Методические аспекты активизации учебного процесса по математике для экономистов

Нічуговська Л.І.
Особливості методики проведення практичних занять з математичних дисциплін з використанням математичного моделювання

Селякова Н.И.
Прикладная направленность в обучении математике

Лук'янова С.М.
Забезпечення наступності між початковою і основною школами під час навчання учнів розв'язуванню текстових задач арифметичними способами

Тарасенкова Н.А.
Знаково-символічні особливості текстів задач

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru