О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 16, 2001

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Нічуговська Л.І.
Особливості методики проведення лекцій з матема-тичних дисциплін з використанням математичного моделювання

Дрибан В.М., Пенина Г.Г.
Формирование мировоззрения студентов в процессе преподавания математического анализа

Ванжа Н.В.
Управление самостоятельной работой студентов при изучении теоретического материала

Пуханова Л.С.
Особливості організації процесу вивчення теоретичного матеріалу з теорії ймовірностей та математичної статистики зі студентами спеціальностей економічного профілю

Ломако Л.І.
Система засобів і способів формування творчого мислення майбутніх вчителів у процесі оцінної діяльності

Михайленко Л.Ф., Матяш О.І.
До питання про методичну підготовку вчителя математики на заочному відділенні педвузу

Ищенко А.Л.
О Решении методических задач в курсе «Методика преподавания математики»

Швець В.О.
Принципи формування базового змісту математичної освіти

Тарасенкова Н.А.
Поняття як об’єкти

Гуцанович С.А.
Повышение уровня математического развития уча-щихся при осуществлении педагогического мониторинга

Малихіна Л.І.
Психолого-педагогічні передумови та методичні вимоги до організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності школярів

Лиманская Л.М., Лиманский В.В.
О тематике научных работ школьников

Samovol Peter, Applebaum Mark.
Research and training potential of the olympiad tasks. (Исследовательский и обучающий потенциал олимпиадных задач)

Двейрин М.З.
Элементы математического моделирования для будущих учителей и школьников

Лила Д.М.
Конструювання системи задач для моделювання диференціальними рівняннями

Ізотова Л.В.
Творча діяльність молодших школярів у процесі розв’язування з логічним навантаженням

Дремова І.А.
Умови реалізації попереднього контролю результатів навчання учнів алгебри в основній школі

Скафа О.І.
Методичні основи автоматизації рецензування рішення задач

Томащук О.П.
Поняття границі послідовності в шкільному курсі математики

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru